Столът ни убива

Столът ни убива

Нашите собствени столове и кресла бавно, но уверено ни убиват. Човешкото тяло по своята природа е приспособено към движението, за това не е учудващо, че заседналият живот оказва силно влияние върху нашата физиология