Хапчето в нета с лиценз

Хапчето в нета с лиценз

Хапчетата в интернет вече ще се продават след получаване на съответното разрешително от Изпълнителната агенция по лекарствата.