Аутизмът се дължи на прекалено много мозъчни клетки

Аутизмът се дължи на прекалено много мозъчни клетки

Децата с аутизъм имат прекалено много клетки в областта от мозъка, отговаряща за комуникацията и емоционалното развитие.