Баща на кръстопът

Баща на кръстопът

Нормата да имаш деца само в едно семейство отдавна вече е отживелица и в тази ситуация се озовават над 1/3 от бащите. Все по-чести са случаите, в които някой от родителите има свои наследници в повече от един брак или връзки.