Минералната вода

Минералната вода

Когато си жадна – отпиваш глътка минерална вода, но е полезно да обърнеш внимание и на етикета на бутилката и указаните на нея данни.