Хомеопатия за най-малките

Хомеопатия за най-малките

Хомеопатичното лечение е подходящо както за бременната жена, така и за новороденото. Развитието на детския организъм започва още от утробата на майката. Ето защо използването на хомеопатията през бременността и при най-малките (до 1 година) би могло да се разглежда като една обща тема.